Pokušení ruské geopolitiky

Pokušení ruské geopolitiky

Andrzej Nowak

Co je to geopolitika? Při pátrání po její definici může návštěva moskevského knihkupectví způsobit bolení hlavy. Nejčastěji vydávané (pokud je mi známo, doposud existují přinejmenším čtyři vydání) Osnovy geopolitiki od Alexandra Dugina odpovídají na položenou otázku řadou metafor. Nejvíce mne zaujala fráze v úvodu ke třetímu vydání: geopolitika „je svazek historických intuicí spojených předtuchou poznání skutečnosti v jakémsi novém, neobvyklém aspektu". Avšak o několik stránek dále nekompromisně upřesňuje: „Geopolitika - je vědou o vládnutí". (...)