Politická náboženství Erica Voegelina

Politická náboženství Erica Voegelina

Jiří Hanuš

Překlad stručné, nicméně zásadní knížky Erica Voegelina z roku 1938 lze bezesporu přivítat. Nacionální socialismus se pro mnohé může jevit jako dávná minulost, snad jen v některých radikálních okrajových politických prouděních doby se objevující černá můra současnosti. Zdá se však, že hlavní téma Voegelinova spisku se netýká pouze nacismu, ale že může posloužit jako částečný klíč k pochopení dnešních ideologií, především radikální rovnosti nebo islamismu. (…)