Politické podloží devatenáctého století

Politické podloží devatenáctého století

Robert Tombs

Dlouhé devatenácté století (1789-1914) je dobou, které potřebujeme dobře porozumět. Byly v ní totiž položeny téměř všechny zásadní otázky, které určily tvář moderní doby - na některé z nich nemáme odpovědi dodnes. Vznikly v ní - mimo jiné díky sjednocenému Německu a Itálii - nové podoby evropské politiky, moderní vědy, ekonomického chápání skutečnosti, pozoruhodných a někdy nebezpečných náboženských a ideologických systémů, zkrátka to, čemu říkáme moderna. Historiky však trvale přitahuje politika oné doby, a to nikoli pouze ve formě výčtu zaniklých či nově vzniklých politických institucí. Zajímá je něco, co bychom mohli nazvat „politickým podložím", jak to učinil současný britský historik Robert Tombs. V jednom svém delším textu, z něhož přinášíme úryvek, uvažuje o třech ústředních formách tohoto podloží: státu, půdě a náboženství. (...)