Politické strany jsou pro všechny!

Politické strany jsou pro všechny!

Zdevastované politické stranictví volá po naší péči
Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

V tuto chvíli opravdu nejde „jen“ o oslabení či zánik konzervativních či liberálních stran. Jednotlivé strany vznikají a zanikají, proměňují se, objevují se nové stranické typy. Politické strany jsou projevem doby a rea­gují na proměny společnosti. Koneckonců, i česká politická historie je plná příkladů kdysi velkých dominantních stran (staročeši, mladočeši, agrárníci…), po nichž zůstala už jen zmínka v historických a politologických učebnicích, ačkoli si jejich představitelé a současníci svého času mysleli, že zájmy, jež reprezentují, a způsoby, jimiž to dělají, jsou nezastupitelné a trvalé. Ostatně když se podíváme třeba na sousední Slovensko, nikoli do dávné historie, ale na uplynulé čtvrtstoletí, zjistíme, že na pomyslném politickém hřbitově už odpočívají dvě strany, jež tvořily hlavní pilíř vlád v letech 1992–2006.

Současná doba – nejen v České republice – nepřináší oslabení pouze jednoho ideově definovaného typu strany. Zásadně zpochybněn je celý koncept stranictví jako princip organizace politického života. Samozřejmě že stále existují a vznikají subjekty, které přijímají některé vnějškové znaky politických stran či politických hnutí, nicméně svou mentalitou a logikou fungování jsou něčím zcela odlišným. V lepším případě projevem dekadence politických stran, v horším případě jejich nebezpečnou karikaturou.

Empirická zkušenost je sice časově omezená, přesto – nebo právě proto – varující. Moderní demokratické systémy, které v historickém i mezinárodním srovnání dosáhly největšího sociálního výkonu a vytvořily nejlepší podmínky pro důstojný lidský život, byly totiž až dosud vždy těsně spojeny se silnými, ideově vyprofilovanými a dlouhodobě působícími stranami. Deformace či přímo odstranění principu stranictví naopak vždy bylo průvodním jevem destrukce demokracie jako takové. Jinými slovy: samozřejmě přesně nevíme, k jakým koncům současné oslabování a mizení politických stran povede, ale na základě znalostí a zkušeností můžeme předpokládat, že z něj nic dobrého nevzejde. Význam stran lépe pochopíme, když si připomeneme, čím jsou a jakou sehrávají v politice a ve společnosti roli. (…)