Polsko: na východ od Západu, na západ od Východu

Polsko: na východ od Západu, na západ od Východu

Abeceda slabin polské inteligentní diplomacie
Maciej Szymanowski

Účinná zahraniční politika státu je jako stůl o třech nohách. První nohou je konsenzus ve společnosti – nezbytný hlavně v případě demokratické země. To on zaručuje realizaci dlouhodobých strategických cílů, nezávisle na tom, kdo je v důsledku voleb zrovna u moci. Druhou nohou stolu je faktor zájmů. Pokud jsou zájmy USA spojeny více s Německem než například s některou africkou zemí, je logické, že se více lidí a prostředků bude angažovat v jednání orientovaném na našeho západního souseda, aby se právě tam zaručily větší šance na uplatnění národních zájmů. Třetí nohou – tedy srovnatelně důležitým prvkem zahraniční politiky každé suverénní země – je tzv. faktor hodnot, který tuto politiku legitimizuje. Právě on potvrzuje – nebo nepotvrzuje –, že to, co říkáme a činíme na mezinárodní aréně, má svou logiku a váhu. Tento třetí faktor účinné zahraniční politiky je nejčastěji spojen s historickou argumentací. Závisí tedy na kvalitě historické politiky, která je klíčovou složkou obrazu dané země. (…)