Porozumět politice v Rusku

Porozumět politice v Rusku

Jan Holzer

Když si pročítám přehledy aktuálního dění v Rusku, mají na první pohled jedno společné: chybí v nich klasická politika, události politického rázu; politologicky řečeno, chybí v nich ona pravá politics. Analytici se sice pečlivě, ale v zásadě v nouzi věnují jevům, jež mají spíše charakter občanský (viz např. z posledních let hnutí za záchranu lesa v Chimkách, ohroženého stavbou dálnice Moskva - Sankt Petěrburg, či protesty proti chování VIP řidičů), právní (nejtypičtěji proslulá kauza Chodorkovskij-Lebeděv) či kulturní; posledně jmenované mohou v současnosti zastupovat např. akti­vity petěrburské skupiny Vojna, atakující rozmanitými performancemi či ideou „radostného umění" ruské veřejné mínění. Četněji, ba masivně jsou naopak prezentována nejrůznější témata spojená s postavením Ruska v systému mezinárodních vztahů. A tak se přirozeně nabízí otázka: Kam se v Rusku poděla vnitřní, domácí politika? (...)