Potomci zeleného slunce

Potomci zeleného slunce

Spor o povahu a kořeny environmentalismu
Ondřej Šlechta

  Ekologická témata často štěpí politickou debatu na dvě poloviny nesmiřitelných jedinců, kteří se ztotožňují tu s pravicovým, tu s levicovým světonázorem. Ochranářství přírody, jak si následně pokusíme ukázat, nemusí být nutně spjato s moderním rozdělením politiky, byť je na druhou stranu se samotným problémem modernity spjato téměř nerozlučně. V minulosti můžeme najít nejen revoluční environmentální názory (tak jak je dnes známe z vystupování lidí jako Daniela Cohn-Bendita nebo organizací typu Nesehnutí), ale i reakční (kde se dostáváme na velmi tenkou plochu koketování s rasistickými teoriemi). Především je ale nutno vzít v potaz, že ochranářství přírody má co do činění s „konzervací", tedy uchováním něčeho, co je nám drahé a co samou svou podstatou volá po ochraně a péči. A jak koneckonců upozorňují mnozí významní konzervativní autoři dneška, ty politické síly, jež se považují za „pravicové" či „konzervativní", dnes ekologické problémy trestuhodně pomíjejí. (...)