Prezident demagog a vzteklá, rozpolcená Amerika

Prezident demagog a vzteklá, rozpolcená Amerika

Alexander Tomský

V jednom se Američané od našeho Západu zásadně liší. Vyloupli se z britského protestantismu, a přestože v době Deklarace nezávislosti (1776) byli až na černochy, malý počet indiánů a katolických Irů téměř homogenním britským národem, vytvořili časem nenapodobitelný, multietnický, jednotný lid z přistěhovalců všech národů. Hluboce přesvědčeni, že objevili recept na prosperitu i kultivovaný život, a to nejen svůj, ale celého lidstva, jak hlásá nedávno vydaná kulatá známka „Globální! USA na věčné časy“, založili politické náboženství etického monoteismu, svobody, společenské rovnosti, individualismu, republikanismu, demokracie, svobodného obchodu, minimální byrokracie a nízkých daní. Svobodomyslná politická elita byla více deistická než křesťanská, ústava nábožensky neutrální, stát měl za úkol nepřekážet a zajistit každému rovné podmínky na cestě za štěstím.

 

 

Americká energie, někdy karikovaná jako sen společnosti, kde se každý může stát milionářem, nejenže poskytla milionům evropských chuďasů blahobytnou společnost a vytvořila světovou velmoc, ale nakazila své občany nevídaným idealismem, optimismem a dobrou vůlí, jaké národy staré Evropy neměly a nikdy mít nebudou. (…)