Příběh Kubištova Paridova soudu

Příběh Kubištova Paridova soudu

Roman Musil

Osudy Kubištova Paridova soudu se dotýkají důležitých aspektů vývoje české společnosti v mezi­válečné a poválečné éře. Na jeho příběhu sledujeme tehdejší rozvíjející se výstavní aktivity v návaznosti na fungování uměleckého provozu u státních i soukromých galerijních institucí a polemiky ohledně jejich poslání. Je spjat s formováním sběratelské komunity, která po svém vzepětí za první republiky byla s nástupem komunistického režimu po převratu v roce 1948 tvrdě perzekvována. A konečně je také těsně spjat s dějinami Západočeské galerie v Plzni, s její akviziční strategií nastolenou jejím prvním ředitelem Oldřichem Kubou, díky níž má tato instituce jednu z nejkvalitnějších kolekcí českého kubismu. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.