Příprava na totalitarismus

Příprava na totalitarismus

Krizové desetiletí 1938–1948
Jiří Hanuš

Dvojí výročí arcibiskupa pražského a kardinála Josefa Berana (úmrtí v roce 1969 a přenesení ostatků z Říma do Prahy v minulém roce) umožňuje nejen vzpomínku na tohoto vynikajícího muže církve a českého vlastence, ale i pokus o analýzu doby, v níž žil. A je zapotřebí na začátek konstatovat, že to znamená si připomínat velmi bolestné chvíle, kdy náš národ i stát byly ohroženy v samém jádru své existence.

 

Mám stále naléhavější pocit, že nám jakožto historikům přísluší povinnost více se zabývat desetiletím od roku 1938 do roku 1948, a to v jeho celku. Nepochybuji o tom, že máme už výborná zpracování Mnichova, protektorátu, poválečného tříletí, Února 1948: mým aktuálním úmyslem je ale vyslovit tezi, že desetiletí rámované osmičkami (1938–1948) je záhodno pojmout a prostudovat jako celek. Domnívám se totiž, že právě tehdy došlo k poškozením, která vedla takřka osudově k tomu, co přišlo po roce osmačtyřicátém, totiž k rozkladu politických, hospodářských a kulturních struktur, na nichž stálo Československo po roce 1918 a vlastně klasická česká politika od roku 1848. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.