Problematické institucionální stránky české místní samosprávy

Problematické institucionální stránky české místní samosprávy

Stanislav Balík

Česká komunální politika je z mnoha důvodů v Evropě specifická. Příští měsíc uplyne pětadvacet let od její obnovy či znovuustavení – čtvrtstoletí překotného vývoje je vhodnou příležitostí k zastavení se, ohlédnutí a rekapitulaci. Tentokrát se nebudeme věnovat stranickým a nestranickým aktérům, zamyslíme se nad institucio­nální stránkou české místní samosprávy. Vidíme přinejmenším pět základních problémových okruhů: 1) rozsah funkcí místní samosprávy a otázka jejich političnosti; 2) otázka smíšeného modelu výkonu veřejné správy a rozdělení kompetencí uvnitř veřejné správy; 3) otázka ideální velikosti obcí – resp. velkého počtu malých obcí; 4) ideální struktura místních samosprávných orgánů a jejich vzájemné vztahy; 5) problém tzv. kumulovaných mandátů. (…)