Proč se Západu nedaří vývoz demokracie?

Proč se Západu nedaří vývoz demokracie?

Několik kritických poznámek k článku Jiřího Weigla (Kontexty 2/2015)
Jiří Hanuš

Článek Jiřího Weigla s názvem Proč se Západu nedaří vývoz demokracie přinesl několik tezí, které představují vyhraněné názory šířené především Institutem Václava Klause, a to v koncentrované a přitom jasné podobě. Sluší se na ně kriticky zareagovat nikoli proto, že by byly slabé – právě naopak. Reprezentují přesvědčivý pohled, který přímo vyzývá ke sdílení. Z toho důvodu si zaslouží reakci v podobě upozornění na některá z jejich problematických míst. (…)