Proměna elit po roce 1918 (a po roce 1989)

Proměna elit po roce 1918 (a po roce 1989)

Intelektuálové v politických a kulturních vírech
Jiří Hanuš

Téma, které navozuje název, je samozřejmě velmi široké a složité. Dovolím si ho zúžit. Ve svém příspěvku se budu věnovat pouze jedné skupině elit, tj. takzvaným intelektuálům. A srovnání situace po roce 1918 a 1989 omezím jen na několik drobných poznámek. Nejdříve bych se rád přiznal k zahraniční inspiraci. Především bych zmínil knihu Les intellectuels en Europe au XIXe siècle francouzského historika Christopha Charla. Autor v ní poskytl fascinující obraz zrodu a vývoje jedné z elitních skupin, intelektuálů. Srovnal přitom západ, střed i východ Evropy, poukázal na shody i rozdíly. Knížka se mi zdá zajímavá ve třech směrech. Za prvé ukazuje, jak jsou intelektuálové vnitřně nesourodou, nekonzistentní skupinou. Jak jsou ovlivněni politikou a různými ideologiemi. Za druhé ukazuje, jak si intelektuálové hledají nové úkoly a společenské role v rámci národních hnutí – a jak jsou tyto role často mesiášské. A za třetí ukazuje, jak tuto skupinu postupně formují konkrétní společenské události a kauzy. Ve Francii to byla například známá Dreyfusova aféra, která znamenala nejen polarizaci intelektuálů, ale také jejich politizaci a společenskou mobilizaci. (…)