Proměna světa ve scholastické spekulaci o dvojí pravdě

Proměna světa ve scholastické spekulaci o dvojí pravdě

Václav Umlauf

Pařížský biskup Étienne Tempier vydal dne 7. března 1277 dekret, jímž odsoudil pod trestem exkomunikace celkem 219 heterodoxních tezí. Tyto teze údajně šířili a komentovali mnozí studenti na artistické fakultě pařížské univerzity (nonnulli parisius studentes in artibus). Výčet zakázaných témat předchází krátký úvod, v němž vyniká následující obvinění. (...)