Průběh sezóny

Průběh sezóny

Petr Král

1

 

Jsou tu horka město suše praská až v hloubi sklepů

nejbližší čekaný převrat bude pouhá bouřka

 

Dálky ve ztrnulém dni se vlezle přibližují neúprosně nám svírají skráně

zatímco sluneční návnada bobtná v puse  Po okraj

vzdouvá městys

 

Trombóza teď zdraví až z Hamburku

V prázdnu odepsaných hodin

občas i čerstvé lejno z jižních Čech

Zrevidovaný šatník sotva zívá

Jen závorky se plní do večera budou narvané k prasknutí

 

Ještě že nemáme v domě německé vojáky s kvéry

pouze řemeslníka s nesnesitelným dítětem

které nám na dvoře celý den žvatlá pod okny

(…)