Putna trilogický. Klobouk dolů!

Putna trilogický. Klobouk dolů!

Jiří Hanuš

Martin C. Putna vydal třetí díl své České katolické literatury, tentokrát díl poslední (1945–1989). Proto nejprve obecně k této „trojdílce“. Podle svých slov na ní MCP pracoval bezmála 25 let, od roku 1993. Dodejme sice banální, přesto obdivem nebo údivem naplňující zjištění. Autor nejenže více než 3 000 tiskových stran napsal, ale o mnoho více stran především poctivě přečetl. Znám velké české psavce a čtivce, ale nemůže být pochyb, že MCP drží v této pozoruhodné skupině primát.
Objeví se jistě lidé, kteří budou za ten či onen detail Putnu kritizovat. Konečně se objevili už po prvních dvou dílech a budou jistě namítat i nyní. Budiž, mají na to právo, možná jim to velí profesní povinnost, ba dokonce svědomí. Já ale jejich řady nerozmnožím. Myslím si totiž prostě, že když někdo prokáže tolik trpělivosti (klidně jí říkejme zarputilost!), a píše čtvrtstoletí knihu, kterou zachytí půldruhého století historie jedné velmi důležité subkultury, tak to zaslouží v první řadě ocenění, nikoli kritiku toho typu, že na straně 605 mohlo být o slovo víc a o tři sta stran dále že mohlo slovo chybět. Ano, jistě se vyskytují v luzích a hájích české literární historie uznávaní znalci toho či onoho autora (a jsou na to náležitě a právem hrdí) a mohou Putnovi vytknout ten či onen detail. Na jejich místě bych se ale obával, že budu shledán poněkud malicherným. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.