Reakce na Jiřího Weigla aneb problém lidského zapomínání

Reakce na Jiřího Weigla aneb problém lidského zapomínání

Lubomír Kopeček

Jiří Weigl v předchozím čísle Kontextů převážně negativně reagoval na mé hodnocení Václava Klause, které bylo součástí ankety věnované této významné postavě české politiky. Dovolím si citací připomenout, co je mi vyčítáno: „Nechápu ale Kopečkovo hodnocení Klausova premiérství jako ambivalentní, či dokonce záporné. Vysvětlení vidím v tom, že autor ve výčtu zásadních kroků Václava Klause zcela opomněl prosazení a uskutečnění zásadní společenské a ekonomické transformace v naší zemi po roce 1989, transformace, která je s jeho premiérstvím neoddělitelně spojena. (…) (P)okládám zásluhu Václava Klause o naši transformaci za zdaleka nejvýznamnější moment jeho politického odkazu vůbec. Jako premiér uskutečnil zásadní systémovou změnu, a to úspěšně.“ (…)