Rejstřík ročníku 2009

Rejstřík ročníku 2009

Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

 

Editorial

Fiala, Petr; Hanuš, Jiří; Mikš, František: Editorial, 1/1

Mikš, František: Editorial, 2/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 3/1

Fiala, Petr; Mikš, František: Editorial, 4/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 5/1

Fiala, Petr: Editorial, 6/1

 

Texty

Balík, Stanislav: Kořeny komunismu v české společnosti, 6/3–8

Balík, Stanislav: Stát, církev a katedrála, 3/25–28

Baroš, Jiří: Křesťanská modernita?, 3/62–68

Bartlová, Milena: Naše, národní umění, 2/51–58

Berger, John: Rodin a sexuální dominance, 3/43–46

Berger, John: Seker Ahmet a les, 3/39–42

Davieová, Grace: Výjimečný případ Evropa?, 6/9–16

Di Fabio, Udo: Kulturní obrat směrem k vitální společnosti, 5/3–8

Fiala, Petr: Jak se vrátí politika. Provokativní a proklamativní poznámky k podstatným politickým otázkám zítřka, 4/10–23

Fiala, Petr: Naše nynější krize a politická matematika, 2/6–11

Fiala, Petr: Politika, jaká nemá být, 3/3–12

Fiala, Petr: Zkoumání Evropské unie na prahu krize, 1/3–8

Filip, Aleš: Nad dílem Františka Bílka: Cesty k porozumění, 6/17–28

Gazdijevová, Bella: Stalinovo vysidlování. Příklad ingušské národnostní menšiny, 4/50–55

Gruša, Jiří: Moravské pole aneb Jak nám zabili Otokara, 5/43–48

Hanuš, Jiří: Historik a literatura, 5/40–42

Hanuš, Jiří: Křesťané a radikální socialismus, 1/27–35

Hanuš, Jiří: O sekularizaci, českém případu i slabině historických argumentů, 4/45–49

Hanuš, Jiří: Paradoxy kultury 19. století, 3/13–20

Hloušková, Kateřina: Futurismus a politika. Sto let od Marinettiho manifestu, 1/36–46

Isensee, Josef: Evropský národ?, 3/69–80

Kareninová, Anna: Naše klec pro Ezru Pounda, 5/55–62

Klaus, Václav: Poznámky k ekonomické analýze problematiky globálního oteplování, 4/56–61

Křivánek, Rostislav: Vladimír Franz aneb Co všechno je zakopáno v českých záhonech, 5/88–91

Legutko, Ryszard: Démos a elity, 1/60–63

Legutko, Ryszard: Feminismus na univerzitách, 1/64–67

Lewis, Micheal J.: Uhranuti Obamou, 5/28–33

Lukavec, Jan: Martin Buber a jeho ohlas v českých zemích, 3/29–36

Lukavec, Jan: Romano Guardini a jeho ohlas v českých zemích, 6/33–41

Manent, Pierre: Liberalismus v politických dějinách Evropy, 3/56–61

McGinn, Colin: Číst Shakespeara jako filosofa, 1/68–75

Michalski, Cezary: Ezrova klec, 5/49–54

Mikš, František: „Sochař Německa“ – Adolf Hitler: politizace estetiky a estetizace politiky, 2/17–32

Mikš, František: Ernest Neuschul: Tanečník, polygamista, levicový radikál... a nadějný malíř nové věcnosti, 1/9–26

Mikš, František: Opatrný kritik modernismu. Příspěvek ke stému výročí narození E. H. Gombricha, 6/42–60

Mikš, František: Provazochodec Max Beckmann, 4/24–44

Mikš, František: Růže bolestná Aleše Růžičky, 3/47–55

Miltová, Radka: Ovidiovy Metamorfózy a problematika eroticismu v umění, 5/20–27

Mlejnek, Josef: Leszek Kołakowski – portrét, 6/69

Molčanov, Denis: Gao Xingjian – Chuť tuše za oběma světy, 4/75–80

Neuhas, Richard John: Usmiřování Východu se Západem, 2/33–39

Pokorný, Martin: Prohlédnutí a přehlédnutí Johna Bergera, 3/37–38

Pomajzlová, Alena: Cesty Růženy Zátkové, 2/59–67

Ryčlová, Ivana: Kabaret jako „silové pole“ předrevoluční ruské kultury, 2/83–93

Ryčlová, Ivana: Parník filozofů. Nad knihou Lesley Chamberlainové, 5/9–19

Southgate, Beverley: Intelektuální historie, 1/47–57

Stephens, Bret: Střet uvnitř civilizace. Je muslimský svět jen jeden?, 2/40–44

Szymanowski, Maciej: Jiné Polsko: dvacet let po získání nezávislosti, 5/34–39

Szymanowski, Maciej: Ryszard Legutko a „ošklivost demokracie“, 1/58–59

Šlechta, Ondřej: Potomci zeleného slunce. Spor o povahu a kořeny environmentalismu, 4/62–68

Švanda, Pavel: Já, lid této země, 4/3–9

Švanda, Pavel: Mezi katarzí a nicotou, 1/76–78

Švanda, Pavel: Žízeň po spravedlnosti jako úděl i kýč, 3/21–24

Uhde, Milan: Spisovatel a prapor, 2/12–16

Wildstein, Bronisław: Euroutopie, 2/45–50

Wildstein, Bronisław: Kołakowski neboli návrat náboženství, 6/70–74

Xingjian, Gao: Hora duše, 4/86–87

Xingjian, Gao: Zamyšlení nad malbou, 4/81–85

 

Rozhovor

Dědicové kánonu klasické filologie. Rozhovor s Janou Nechutovou, 4/69–74

Hledání něčeho nevysvětlitelného. Rozhovor nejen o francouzských „prokletých“ básnících dvacátého století s Erikem Lukavským a Petrem Zavadilem, 2/68–72

„K výsledku, který má nějakou cenu, může dojít jenom ten, kdo se věcí zabývá důkladně a dlouho“. Rozhovor s Bohumilou Grögerovou, 6/75–78

Keynesovští ekonomové se jen trefují do postojů laiků. Rozhovor s Israelem Kirznerem, 6/29–32

Na dosah tajemství: Rozhovor s Michaelou Jacobsenovou, 3/82–83

Nebolo dosť slovenských prekladov, nuž som sa podujal. Rozhovor s Mariánem Hatalou, 3/90–91

Podivuhodné přitažlivé i odpudivé síly – rozhovory s překladateli německé poezie, 3/81

Překládat poezii je jedna z nejnevděčnějších činností, které si lze představit. Rozhovor s Radkem Malým, 3/98–99

Říkám tomu „rytmus obraznosti“. Rozhovor s Annou Kareninovou, 1/79–84

Visí to vždy na vlásku spřízněnosti. Rozhovor s Wandou Heinrichovou, 3/94–96

„Začal jsem vytvářet svůj plán...“. Rozhovor s Radoslavem Večerkou, 6/61–68

Zprvu nechápat a pak zažít. Rozhovor s Věrou Koubovou, 3/86–87

 

Poezie

Boží narození. Koledy a vánoční verše polských básníků, 6/79–91

Breton, André: Vybrané básně, 5/69–74

Brossa, Joan: Zrcadlo v manéži, 5/85–87

Co na člověka doráží. Překlady Wandy Heinrichové, 3/96–97

Gelman, Juan: Co se ví?, 4/90–93

Henein, Georges: Logika je ještě na druhé straně obzoru, 2/77–82

Motýl, Petr: Avantgardy vítězné?, 5/66–68

Motýl, Petr: Joan Brossa – Občan Barcelony, obyvatel světa experimentálního umění, 5/84

Nůž proti samotě. Překlady Michaely Jacobsenové, 3, 84–85

Pound, Ezra: Canto LXXXI, 5/63–65

Pound, Ezra: Cantos, 1/85–94

Rodanski, Stanislas: Nadbytečné nebytí, 2/73–74

Řehák, Jakub: Kolonie světlušek. K prvnímu českému výboru z básní Andrého Bretona, 5/75–83

Taký spôsob spevu nie je vždy pekný. Překlady Mariána Hataly, 3/90–91

Tomuto dnu dojít na dno. Překlady Věry Koubové, 3/88–89

Ty tiché, bolestné, německé rýmy. Překlady Radka Malého, 3/98–99

Viarre, Guy: Přestat dře, 2/75–76

Z básní Jana Vladislava, 2/3–5

Zemských, Valerij: Narodil se člověk, 4/88–89

 

Nad knihami

Balík, Stanislav: Pokoušení nesvobody a česká duše. Diskuse nad knihami Ralfa Dahrendorfa, 1/100–101

Batistová, Anna: Filmová jízda jako morální problém, 6/92–95

Doležalová, Pavla: Co dnes s krásnou literaturou – tři francouzské názory, 5/94–95

Hanuš, Jiří: Co je velkého na křesťanství?, 4/94–95

Hanuš, Jiří: Odkaz radikálního konzervativce, 5/92–93

Hanuš, Jiří: Trvalý romantický řád. Nad knihou Maartena Doormana, 2/94–96

Havelka, Miloš: Nejistý svět bez metafyzických opor Diskuse nad knihami Ralfa Dahrendorfa, 1/98–100

Horák, Petr: Nový začátek dějin? Diskuse nad knihami Ralfa Dahrendorfa, 1/95–98

Malý, Tomáš: Don Quijote v labyrintu světa, 3/101–102

Motýl, Petr: Vlastně každá báseň mohla by mít název „Okamžik“, 6/96–97

Švanda, Pavel: Pohled polského konzervativce, 4/96–99