Rejstřík ročníku 2015

Rejstřík ročníku 2015

Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

 

 

Editorial

Balík, Stanislav: Editorial, 2/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 1/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 3/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 4/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 6/1

Mikš, František: Editorial, 5/1

 

Texty

Balík, Stanislav: Vyvracení neexistujících stereotypů, 3/96–97

Balík, Stanislav: Problematické institucionální stránky české místní samosprávy, 5/28–34

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Obhajoba Západu a jeho hodnot, 2/3–6

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Demokracie a vlastenectví. Český národní stát a jeho zájmy, 4/3–9

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Migrační krize, selhání multikulturalismu a bezradnost Západu, 6/3–8

Besançon, Alain: O Putinově myšlení, 4/19–26

Binder, Ivo: Písmo a obraz. Jiří Šindler (1922–2015), 6/78–82

Brague, Rémi: Který islám je „pravý“?, 5/6–14

Claudelová, Camille: Proč jen ticho v odpověď? Výbor z listů Camille Claudelové z let 1913 až 1915, 4/81–85

Demetz, Peter: Proslov na Filozofické fakultě MU, 1/67–68

Drobný, Tomáš: Kultura na okraji politického zájmu, 2/25–30

Drobný, Tomáš: Naše demokracie se bez kulturní politiky neobejde, 5/56–58

Dubois, Jean-Paul: To nemyslíte vážně, pane Tanner, 1/81–85

Fajmon, Hynek: Britské překvapení, 3/3–5

Fiala, Petr: Křesťané a občané. K 25. výročí založení Křesťanskodemokratické strany, 1/11–14

Fiala, Petr: Mít národní zájmy je v našem zájmu, 3/13–16

Filip, Aleš, Musil, Roman: Gottfried Lindauer – malíř spojující střední Evropu a Oceánii, 2/31–43

Fingerland, Jan: Na západ od Orientu, 1/96–98

Granát, Zdeněk: Vděčná vzpomínka na Jiřího Šindlera, 6/83

Hanuš, Jiří: První věk byl zlatý…, 1/91–95

Hanuš, Jiří: Proměna elit po roce 1918 (a po roce 1989), 2/13–20

Hanuš, Jiří: Putna o Rusku: znovu podnětně, ale též rozporuplně, 2/63–65

Hanuš, Jiří: Havel jako Ikaros, 2/100–102

Hanuš, Jiří: Proč se Západu nedaří vývoz demokracie?, 3/94–95

Hanuš, Jiří: Buď pochválen? Kritický pohled na encykliku papeže Františka Laudato si (Buď pochválen), 6/96–98

Horák, Petr: Konec univerzity?, 3/41–42

Jakl, Ladislav, Klaus, Václav, Weigl, Jiří: Polemika o kulturní politice. Je to spor o kulturu, nebo o peníze daňových poplatníků?, 4/51–56

Jeřábek, Mojmír: Kontexty Milana Kundery, 2/73

Jeřábek, Mojmír: Nejen k recepci posledního díla Milana Kundery, 6/69–71

Johnson, Paul: Ike a jeho skvělé americké desetiletí. Prezidentské období D. D. Eisenhowera, 1/19–26

Král, Petr: Zákulisní autor. Literatura z dosahu reflektorů, 2/88–91

Kundera, Milan: O třech kontextech, 2/74–80

Kundera, Milan: Zapomenutí Schönberga, 6/58–59

Lacquer, Walter: Quo vadis, Rusko?, 4/27–32

Legutko, Ryszard: Sokratův spor s demokracií byl hluboký a zásadní, 1/44–49

Lilla, Mark: Ohnout se k Mekce. O Houellebecqově nejnovějším knižním bestselleru, 6/24–27

Manent, Pierre: Znovu porozumět zákonu, 1/38–43

Mazanec, Petr: Vzpomínka na Pavla Studničku, 3/84

Mikš, František: Jeho Ohromná maličkost. Zuřivý tur G. K. Chesterton a éra politické korektnosti, 1/27–37

Mikš, František: Hrozny, víno, drahokam a žena. Béla Hamvas a filosofie vína, 1/58–62

Mikš, František: Kulturní politika a její evropská a česká dilemata, 2/21–24

Mikš, František: Obrana ženských tvarů, 3/17–32

Mikš, František: „Mrtvá těla jsou neosobní“. Nelítostný Otto Dix a brutalita Velké války, 4/37–50

Mikš, František: Otto Dix: výstřelky vášně a německé neřesti, 5/39–55

Mlejnek, Josef: Petrkov – zastávka na znamení. Za bratry Jiřím a Danielem Reynkovými, 1/69–73

Mlejnek, Josef: Volyň tam v dáli, 6/72–77

Mlejnek, Josef jr.: Vane si trh, kam chce? Rozporuplný návrat náboženství na globální politickou scénu, 4/90–96

Mlejnek, Josef jr.: Nelituj kořalky pro pravoslavné křesťany! Gogolův Taras Bulba a stíny i světla kozácké svobody na Ukrajině, 5/64–75

Mlejnek, Josef jr.: Nezkrotitelná planeta vyčerpaných civilizací, 6/28–33

Munzar, Jiří: Peter Demetz doktorem honoris causa, 1/65–66

Ondračka, Pavel: O „svatém snažení“ těch, kdo píší o umění. In margine Portrétu Dalibora Chatrného, 4/57–61

Osolsobě, Petr: Podobizna lady Vauxové a její skryté poselství, 2/44–49

Őze, Sándor: Odkud se vzalo maďarské červené?, 1/63–64

Pelčák, Petr: Nedokončeno. Úvaha o trojici nedokončených moderních staveb na brněnské Okružní třídě, 6/45–51

Pokorný, Marek: Divím se s Daliborem Ch., raduji se s D. Chatrným, 3/59–62

Rojek, Paweł: Ruská geopolitika a imperialismus, 2/50–59

Scalia, Antonin: Manželství stejnopohlavních párů: státovědný příspěvek, 6/41–44

Scruton, Roger: Konec univerzity, 3/35–40

Scruton, Roger: Zápisky z podzemí. Ukázka z právě vycházejícího románu, 4/74–78

Schatz, Gottfried: Skutečné vzdělání místo pouhého prostředkování znalostí, 3/32–34

Światłowski, Bartosz: Konec Visegrádu?, 1/15–18

Szczerski, Krzysztof: Prezidentská vize: obnovit společenství. Rozhovor s Andrzejem Dudou, 3/8–12

Szymanowski, Maciej: Viktor Orbán a „Projekt Maďarsko“, 1/6–10

Szymanowski, Maciej: Polsko: na východ od Západu, na západ od Východu. Abeceda slabin polské inteligentní diplomacie, 5/23–27

Šiklová, Lucie: Poslední obrazy, 6/52–57

Štědroň, Miloš: Milan Kundera – pár marginálií k hudební poetice, 2/84–87

Švanda, Pavel: „Nenadále rozsvícené světlo dosud neřečeného“. Estetická vyznání v esejích Milana Kundery, 2/81–83

Švanda, Pavel: Na co se ptáme?, 5/35–38

Tlachová, Kateřina: Všichni jsme tu Chatrní. Dalibor Chatrný ve vzpomínkách Dany Chatrné, 3/50–55

Tomský, Alexander: Trpká svoboda západních fundamentalistů. 1/3–5

Tomský, Alexander: Imigrace – nezbytnost, přínos nebo prokletí?, 2/10–12

Tomský, Alexander: Britské překvapení, 3/5–7

Tomský, Alexander: Kruté milosrdenství liberalismu, 5/3–5

Tučková, Lucie: Šachová partie na hraně žiletek, 3/75–80

Tučková, Lucie: Když čas není, 4/79–80

Uhde, Milan: Cesty k životu v pravdě. Nad románem Rogera Scrutona, 4/72–73

Uhde, Milan: Bůh se směje, člověk se o to pokouší aneb O nové próze Milana Kundery, 6/60–68

Uhde, Milan: Ad Demokracie a vlastenectví, 6/90–91

Uhde, Milan: Kulturní politika v diskusi, 6/93–95

Volf, Zdeněk: Zde, však zároveň i tam. Josef Suchý: Slzy věcí, Ivo Harák: Básník Josef Suchý, 5/93–95

Weigl, Jiří: Proč se Západu nedaří vývoz demokracie, 2/7–9

Wood, Graeme: Co doopravdy chce Islámský stát, 6/19–23

Zajíček, Pavel: Kakofonie cesty, 3/81–83

 

Rozhovory

Dvořák, Petr: „Polsko je nejstředoevropštější ze středoevropských zemí“. Rozhovor s Maciejem Szymanowským, 6/34–40

Ferguson, Niall: V jádru historikova úsilí je imaginace. Rozhovor s Niallem Fergusonem, 5/15–22

Hanuš, Jiří: Inspirující klasik: Idea univerzity podle kardinála Newmana. Rozhovor s Tomášem Machulou, 3/43–49

Hanuš, Jiří: Hrdý národ nežebrá… Rozhovor s Karlem Křížem, 4/10–18

Hanuš, Jiří: Kdo zachrání západní civilizaci? Rozhovor s Alexandrem Vondrou, 6/9–18

Hloušková, Kateřina: Rusko a „Rusko mimo Rusko“. Rozhovor s Martinem C. Putnou, 2/60–62

Hloušková, Kateřina: Průvodci Brnem nacistickým i stalinistickým. Rozhovor s Alexandrem Brummerem a Michalem Konečným, 5/59–63

Karlowicz, Dariusz, Cichocki, Marek: Sokratovo poslání. Rozhovor s Ryszardem Legutkem, 1/50–57

Machalický, Jiří: Souznít s přírodou. Rozhovor s Daliborem Chatrným, 3/56–58

Mlejnek, Josef: Najednou jsme neměli kde hlavu složit. Rozhovor s Janem Zahradníčkem, 1/74–80

Mlejnek, Josef: Zpřítomnit v divadle Krista. Rozhovor s Lucií Trmíkovou, 2/66–72

Mlejnek, Josef: Mladý, ani ne pětasedmdesátiletý autor. Rozhovor s Janem Vodňanským (1. část), 3/63–70

Mlejnek, Josef: Mladý, ani ne pětasedmdesátiletý autor. Rozhovor s Janem Vodňanským (2. část), 4/62–71

Mlejnek, Josef: Bylo by těžké nedostat se k malování. Rozhovor s Miroslavou Zychovou, 5/80–86

Šlechta, Ondřej: Konec éry nevinnosti. Rozhovor s Lubomírem Kopečkem, 4/33–36

 

Poezie

Hrbáč, Petr: Křídlatka a medochvat. Z nepublikovaných veršů, 4/88–89

Janota, Vít: Z rukopisu, 6/87–89

Král, Petr: Z nových básní, 5/76–79

Maršálek Michal: Judita pozdě v noci, 5/90–92

Rosí, Věra: Dnes je to jiný déšť, 2/92–94

Švanda, Pavel: Vzplane-li přece jen tma…, 1/86–87

Vodňanský, Jan: Přesně podle Darwina. Z nových textů, 3/71–74

 

Básníci čtou básníky

Hrbáč, Petr: Už ani měsíc se neusadí na uschlé vrbě, 4/86–87

Janota, Vít: První mezi rovnými, 6/84–86

Kučera, Vojtěch: Tiež sa voláš Ja?, 3/91–93

Kuniak, Juraj: Z poézie do poézie, z krajiny do krajiny, 1/88–90

Maršálek, Michal: Básníci čtou básníky, 5/87–89

Rosí, Věra: Moje poetické souřadnice, 2/95–99