Rejstřík ročníku 2016

Rejstřík ročníku 2016

Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

 

Editorial

Fiala, Petr: Editorial, 5/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 1/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 2/1

Hanuš, Jiří: Editorial, 6/1

Mikš, František: Editorial, 3/1

Mikš, František: Editorial, 4/1

 

Texty

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Josef Mlejnek – další jubilant Kontextů, tak trochu předzakladatelský, 6/70–71

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: O potřebě věcnosti i věčnosti. Editoři Kontextů nad texty Pavla Švandy, 3/11–15

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Politické strany jsou pro všechny!, 4/3–9

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Stát nesmí člověka pást jako ovci. Problémy současného etatismu, 1/3–7

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Škola, vzdělání, výchova – to nejhorší místo pro experimenty, 6/3–9

Balík, Stanislav, Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Mikš, František: Začíná být disidentství znovu aktuální? Zdravý rozum versus politická korektnost, 2/3–10

Balík, Stanislav, Pokus o uzdravení Ameriky?, 6/57–59

Balík, Stanislav: Krajské volby 2016: nejasné zprávy, 5/3–4

Baroš ,Jiří: Američtí katoličtí intelektuálové proti liberalismu, 2/53–58

Besançon, Alain: Mimořádné dílo Thierryho Woltona: Světové dějiny komunismu, 5/95–98

Besançon, Alain: Rozum v latinské církvi, 3/62–71

Břicháček, Tomáš: Evropský federalismus a migrační krize, 3/27–32

Cichocki, Marek: Hliněné skořápky starého Říma, 1/19–23

Čep, Jan, Pourrat, Henri: Úryvky z korespondence, 5/64–66

Deml, Jakub: Přátelství Jakuba Demla. Z korespondence Jakuba Demla Františku Chudobovi, 6/68–69

Doležal, Miloš: V nitru Jonášovy velryby aneb Cesty do Petrkova, 2/88–97

Dvořák, Petr: Bernard Lewis a návrat islámu, 4/23–29

Dvořák, Petr: Jak americkou Demokratickou stranu ovládla nová levice. Tichá revoluce Scotta Powella v ozvěnách dlouhého pochodu institucemi Helmuta Schelského, 3/20–26

Dyba, Karel: Má, či nemá být Číně udělen statut tržní ekonomiky?, 4/14–15

Dyba, Karel: V pasti eura. Nad knihou vlivného německého ekonoma Hanse-Wernera Sinna, 2/17–18

Fadingerová, Hana: Askeze pohledu a plnost významu v malbě Milivoje Husáka, 4/58–65

Fiala, Petr, Nekolný, Bohumil, Švanda, Pavel, Oslzlý, Petr, Štědroň, Miloš: Milane Uhde, přejeme dobré dny!, 4/42–57

Fiala, Petr: Trumpovo kyvadlo. Kacířské poznámky ke zvolení Donalda 

Trumpa americkým prezidentem, 6/42–47

Filip, Aleš: Blízký Jadran. Istrie a Dalmácie ve výtvarných dílech vídeňských a pražských umělců, 3/50–61

Filip, Aleš: Přitažlivá místa kontemplace. Sakrální umění a umění paměti v díle Milivoje Husáka, 4/66–75

Fumaroli, Marc: Od Žertu ke Slavnosti bezvýznamnosti, 4/88–90

Hanuš, Jiří: František Chudoba (1878–1941), 6/60–62

Hanuš, Jiří: Kdyby se raději rakouský filosof mýlil…, 1/93–96

Hanuš, Jiří: Mé zoufalství chutná jako výtažek z jistot… Portrét Rio Preisnera, 1/49–50

Hanuš, Jiří: Politická náboženství Erica Voegelina, 4/91–93

Hirsi Ali, Ayaan: Z područí islámu, 4/32–35

Hloušek, Vít: Evropa: přirozený prostor našich hodnot, 6/19–24

Hloušková, Kateřina: „Člověk ve stavu myšlení“ Pavel Švanda osmdesátiletý, 3/3–10

Hloušková, Kateřina: „Musíme tvořit vlastní život, stejně jako tvoříme umělecké dílo.“ Gabriele D’Annunzio, 5/31–47

Chudoba, Bohdan: Jak se narodila, žila a zemřela jedna řeka, 5/60–63

Chudoba, Bohdan: Starověký Blízký východ: kult života a boje v Egyptě. Ukázka z připravované knihy Bohdana Chudoby, 5/52–59

Chudoba, František: Tajemství kolem Shakespeara, 6/63–67

Jeřábek, Mojmír: Slavnost bezvýznamnosti a její (možná překvapivý) globální úspěch, 4/86–87

Joch, Roman: Rio Preisner jako americký i evropský myslitel, 1/60–61

Jonáková, Ivana: Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934), 6/25–35

Koloušek, Martin: Zemřel soudce Scalia, 2/29–31

Kuniak, Juraj: Daimonión Jána Kudličku, 6/79–82

Lisicki, Paweł: Ježíš a Mohamed – poslední okamžiky, 2/47–52

Longchamps de Bérier, Franciszek: Císař a in vitro. Právo versus morálka a politika v polské debatě o bioetice, 6/36–41

Loužek, Marek: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Ke knize Thilo Sarrazina Teror ctnosti, 2/98–101

Med, Jaroslav, Uhde, Milan, Komárek, Karel, Hanuš, Jiří, Mlejnek, Josef: Od přátel…, 3/16–17

Mikš, František: Legenda Bauhaus I. Výmar – umění a technika, utopie a realita, 2/32–46

Mikš, František: Legenda Bauhaus II. Politické turbulence – Desava a Berlín, 3/33–49

Mlejnek, Josef jr.: Krkolomná jízda barokního machiavelisty. Proč Ivan Mazepa pořád rozděluje Rusy a Ukrajince, 5/67–76

Mlejnek, Josef jr.: Papír, plátno, maso, krev. Ohněm a mečem Henryka Sienkiewicze a polsko-ukrajinské vztahy, 2/75–87

Mlejnek, Josef jr.: Ukrajina v šestnácti trailerech aneb Ukrajinská čítanka na ČT art, 4/97–98

Mlejnek, Josef: Klíma neboli Žízeň po životě po životě, 3/104–105

Mlejnek, Vít: Nomádka Ayaan Hirsi Ali, 4/30–31

Ondračka, Pavel: Sláva Oskara Brázdy, 1/27–42

Preisner, Rio: Evropa, Rusko, světovláda a opuštěnost křesťana, 1/62–69

Rabušic, Ladislav: Sociologie jako umění Možného. Zemřel významný český sociolog Ivo Možný, 5/48–51

Rojek, Paweł: Antikrist, nebo katechón? Rusko v myšlení současné polské pravice, 2/65–74

Roreček, Eduard: Rilke a jeho dílo v kontextu evropské duchovní tradice, 5/77–84

Ryčlová, Ivana: Básnířka Anna Achmatovová, 3/81–96

Ryčlová, Ivana: Nejen Kufr Sergeje Dovlatova, 1/72–86

Scruton, Roger: Islamisté a Západ, 4/16–22

Sinn, Hans-Werner: Politické zájmy, ekonomické zákony a euro. Ukázka z knihy V pasti eura, 2/19–28

Šulc, Jan: S Rio Preisnerem, 1/51–54

Švanda, Pavel: Český voják? Kdo je to?, 6/15–18

Švanda, Pavel: Milý pane Izope. Debata o rozumu a politice mezi Josefem Šafaříkem a Ferdinandem Peroutkou, 1/8–14

Tierney, Dominic, Drutman, Lee, Acemoglu, Daron, Liddle, Rod: Potřebuje Amerika nepřítele? Amerika se vyrovnává s výsledky prezidentských voleb, 6/52–56

Tomský, Alexander: Anglických konzervativců trnitá cesta ke svobodě, 4/10–13

Tomský, Alexander: Kontury evropské politické krize, 2/11–13

Tomský, Alexander: Prezident demagog a vzteklá, rozpolcená Amerika, 6/48–51

Tomský, Alexander: Rio Preisner – svědek katastrofy a prorok zhroucení Západu, 1/55–59

Tučková, Lucie: Na sám kraj světla. Náčrt k básnické tvorbě Josefa Mlejnka, 6/72–74

Tučková, Lucie: Přesnost je básnivost, 4/94–96

Tučková, Lucie: Vášeň jménem Dostojevský. Ke knize Leonida Cypkina Léto v Baden-Badenu, 1/90–92

Vácha, Jiří: Naděje tomismu v zemích českých Tradiční tomismus se osudově rozešel se zkušeností vědy, 3/72–80

Valenta, Aleš: Sociální prevencí k prevenci svobody, 5/19–24

Volf, Zdeněk: Krátká báseň. Pokus o doménu… s příklonem k pozdní poezii Víta Slívy, 5/92–94

Volf, Zdeněk: Magor a moucha. Aneb Magorův bestiář a jiné tlaky…, 1/87–89

Zrno, Matyáš: Význam kultury v časech migrace. Zamyšlení nad skupinovou identitou, 2/14–16

 

Rozhovory

Bonavitová, Marie-Laetitia: „Ne všichni muslimové jsou islamisté, ale všichni islamisté jsou muslimy“. Rozhovor s Rémim Braguem, 1/24–26

Dvořák, Petr: „Není čeho se bát.“ Rozhovor s Danielem Hannanem o britském referendu, o podstatě krize Evropské unie a o iluzi neměnnosti, 5/25–30

Górny, Grzegorz: Němci žijí s faustovským komplexem. Rozhovor s Markem Cichockým, 1/15–18

Hanuš, Jiří: Henry Kissinger: Mezi reálpolitikou a idealismem. Rozhovor s Vítem Hlouškem, Romanem Jochem a Alexandrem Vondrou, 5/5–18

Hanuš. Jiří: Hrát na mne, to nesvedete… Rozhovor s Milanem Uhdem (a pro něho), 4/36–41

Mlejnek, Josef: Čtyři roky prázdnin, a co bylo potom. Rozhovor s básníkem Erikem J. Grochem (1. část), 4/76–82

Mlejnek, Josef: Čtyři roky prázdnin, a co bylo potom. Rozhovor s básníkem Erikem Grochem (2. část), 5/85–91

Mlejnek, Josef: Nejtěžší je najít se všemi společný jazyk. Rozhovor s režisérkou Hanou Burešovou, 3/97–103

Mlejnek, Josef: Nemáš nějaké fotografie s bezdomovci? Rozhovor s Jindřichem Štreitem, 1/43–48

Mlejnek, Josef: Poláci nemusejí vymýšlet nové politické modely. Rozhovor s filosofem Pawłem Rojkem, 2/59–64

Mlejnek, Josef: V Praze jsem se podruhé narodil. Rozhovor se slovenským malířem Jánem Kudličkou, 6/83–90

Płociński, Michał: Lid ztratil vliv na politiku. Rozhovor s Dariuszem Karłowiczem, 6/10–14

 

Poezie

Daníček, Jiří: Smůla v kartách. Z nových básní, 2/93–97 

Groch, Erik Jakub: Z nových básní, 4/83–85

Mlejnek, Josef: Prostota není možná bez záření, 6/75–78

Preisner, Rio: Z básní, 1/70–71