Rejstřík ročníku 2018

Rejstřík ročníku 2018

 

Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

 

Editorial
Balík, Stanislav: Editorial, 4/2
Balík, Stanislav: Editorial, 5/2
Hanuš, Jiří: Editorial, 3/2–3
Hanuš, Jiří: Editorial, 6/2
Mikš, František: Editorial, 1/1
Mikš, František: Editorial, 2/2–3

Texty
Bakeš, Ondřej: Vladimír Neuwirth, autor Apokalyptického deníku, 6/43–50
Balík, Stanislav: Nad výsledky komunálních voleb 2018. Okamžité zisky vs. dlouhodobé trendy, 6/3–8
Balík, Stanislav: Sto let od vzniku Československa – kontinuita v diskontinuitě?, 5/3–9
Bártl, Lukáš: O Antonínu Dufkovi, 4/55–57
Besançon, Alain: Cesty katolického ateismu, 1/41–49
Codevilla, Angelo: Skončí Trumpova revoluce v zahraniční politice fiaskem?, 5/24–32
Doležal, Miloš: Job i král Lear aneb Jeden druhého břemena noste. Několik poznámek k přátelství Jana Zahradníčka a Jakuba Demla, 2/78–82
Doležal, Miloš: Z propasti dole do propasti nahoře. Blíženci po duchu Jan Zahradníček a P. Josef Toufar, 2/83–87
Dufek, Antonín: K strategiím fotografie třicátých let minulého století – volba záběru a cyklus. Nová věcnost, surrealismus, Jaromír Funke, Jindřich Štyrský, Vítězslav Nezval a další, 4/58–63
Dufek, Antonín: O jedné fotografii Jindřicha Štreita, 4/64
Dvořák, Aleš: Rozšíření bitevního pole, nebo ústup do nejistých pozic?, 1/95–97
Dvořák, Petr: Muži, kteří nenávidí liberální demokracii. O obraně politických institucí a salonním populismu alternativní pravice, 4/3–8
Grünbein, Durs: Poučení z fotografie, 2/61–67
Hanuš, Jiří: Dokonalá analýza s rozpačitým dodatkem. Alain de Benoist: Totalitarismus, 3/88–90
Hanuš, Jiří: Je načase, aby si primas český pořídil rybářský prut?, 2/99–100
Hanuš, Jiří: Ladislav Radimský. Pozapomenutá tvář českého exilu, 1/59
Hanuš, Jiří: Optimistická vize liberálního vzdělání, 4/23–27
Hanuš, Jiří: Podvratná síla křesťanství. Přednáška o křesťanských hodnotách, 5/41–44
Hanuš, Jiří: Putna trilogický. Klobouk dolů!, 1/93–94
Hanuš, Jiří: 100 let české státnosti: příběh se šťastným koncem?, 6/9–11
Hanuš, Jiří; Hloušek, Vít: Sionismus: sekulární cesta vyvoleného národa, 2/13–19
Hanuš, Jiří; Hloušek, Vít: Kolonialismus není černobílé vyprávění, 5/33–40
Hanuš, Jiří; Hloušek, Vít: Nesvaté národy, 1/18–24
Hanuš, Jiří; Hloušek, Vít: Stát: od hesla L’état, c’est moi k demokracii, 4/9–17
Hanuš, Vojtěch; Hanuš, Jiří: Mrtvý indián, dobrý indián. Konec klukovských dobrodružství v knižní ilustraci po roce 1948, 4/65–85
Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír: Fenomén politického podnikání a jeho podoby, 6/12–17
Hloušková, Kateřina: Zabijeme svit luny. Procházka futuristickým Milánem, 5/66–81
Hošek, Pavel: Je to náš příběh. O vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury, 5/10–17
Isensee, Josef: Lidská důstojnost: záchranný ostrov v uprchlické záplavě?, 2/20–26
Johnson, Daniel: Churchillovo pojetí svobody dnes potřebujeme víc než kdy jindy, 5/18–23
Johnson, Daniel: Osud Západu, 2/4–12
Jumonville, Neil: Role amerického intelektuála, 1/9–17
Karfíková, Lenka: Poznámky, které zabloudily na okraj života. Zdeněk Kalista: Tvář baroka, 3/48–51
Karłowicz, Dariusz: Rétorika, reklama a demokracie, 6/18–26
Kesner, Ladislav: Formule patosu a znovu­objevení biblické tematiky, 6/34–42
Kołakowska, Agnieszka: Hnutí #MeToo a zrada na ženách, 1/3–5
Komárek, Karel: Ladislav Radimský a Karel Vrána: duchovní náklonnost v duchovním boji, 1/60–63
Komárek, Karel: Roma locuta: interview emeritního papeže, 2/96–98
Král, Petr: Valníkem do Svratky. Z rozepsaných pamětí, 1/85–88
Kroupa, Jiří: Miloš Stehlík – historik umění v památkové péči, 2/37–42
Kroutvor, Josef: Delší procházka v Terčině údolí, 1/89–92
Kroutvor, Josef: Dva pohledy do Čech, 3/19–21
Kubát, Michal: Kam kráčí současná politologie? Nenaplněný odkaz Giovanniho Sartoriho, 4/18–22
Maciejewski, Jan: Strach elity před lidem, 2/27–31
Mazal, Tomáš: Studená válka, 5/93–97
Mazal, Tomáš: Týdeník Tvorba 1975 a pálení knih Bohumila Hrabala, 3/74–80
Mikš, František; Fiala, Petr; Balík, Stanislav: K sedmdesátinám historika Jiřího Pernese, 3/30–36
Mlejnek, Josef jr.: Hagia Sofia a střet civilizací, 1/30–40
Mlejnek, Josef jr.: Příliš mělké masové hroby?, 4/31–39
Mlejnek, Josef jr.: Všechna tato ukrajinská banda… Rusko a Ukrajina za občanské války očima Michaila Bulgakova a Rudolfa Medka, 6/51–64
Murray, Douglas: Podivná smrt Evropy, 1/6–8
O’Brien, Robert: Jean-Paul Sartre – supernova krajní levice, 3/9–13
Paul, Darel E.: Kulturní válka jako třídní boj. Jak práva homosexuálů posilují mocenskou elitu, 6/27–33
Pelčák, Petr: Architekti v ofsajdu, 5/45–56
Plocek, Jiří; Plešák, Miroslav; Přidalová, Dagmar: Vzpomínky na Antonína Přidala, 3/62–67
Přidal, Antonín: Pan Kaplan a Velký kaňon, 3/68–73
Radimský, Ladislav: Matissovy divotvorné nůžky, 1/73–75
Radimský, Ladislav: O exilové politice, 1/64–69
Radimský, Ladislav: Pán Bůh a co s ním souvisí, 1/70–72
Rusinko, Marcela: Básníkem forem. Po stopách výtvarníka Vojmíra Vokolka, 5/57–65
Rusinko, Marcela: Josef Sudek sbírající. Neklidné zaujaté hledačství a diluviální vrstvy paměti, 1/76–84
Rusinko, Marcela: Soukromý sběratel Vincenc Kramář a osudy jeho sbírky v komunistickém Československu, 4/40–54
Ryčlová, Ivana: Solženicyn: Cesta k Souostroví Gulag, 2/47–60
Stehlík, Miloš: Krajina a člověk v baroku, 2/43–46
Suk, Jiří: Básník a totalita. Jiří Kolář: Prometheova játra, 3/52–57
Suk, Jiří; Joch, Roman; Balík, Stanislav: Exilové Zrcadlo v pojetí Rio Preisnera, 6/85–91
Švanda, Pavel: Akční agitka z Ebbingu, Missouri, 4/28–30
Švanda, Pavel: Jak se rozloučil Günter Grass, 2/93–95
Švanda, Pavel: Ratio, nebo natio?, 1/25–29
Tučková, Lucie: Spojenectví ze dní samoty, 4/93–96
Tučková, Lucie: Uměleckým sebevyjádřením se vztáhnout k transcendenci. Obsluhoval jsem anglického králePříliš hlučná samota Bohumila Hrabala, 6/65–74
Uhde, Milan: Kdo se neosvědčil? Demokrati? Demokracie?, 3/91–95
Uhde, Milan: Smích a smutek Josefa Škvoreckého. Josef Škvorecký: Mirákl, 3/58–61
Valenta, Aleš; Dvořák, Petr: K textu „Muži, kteří nenávidí liberální demokracii“, 6/92–98
Volf, Zdeněk: Svět Švejk. Přímluva za Jaroslava Haška… střelná, 3/81–83
Woolfson, Alexander: Opožděná pomsta generace roku 1968, 3/4–8
Zaremba, Piotr: Amok aneb Divadlo pro zlé lidi, 3/14–18 

Rozhovor
Devecchio, Alexandre; Sugy, Paul: „Uvnitř metafyzické prázdnoty se daří rozplizlé humanitářské zbožnosti“. S Alainem Besançonem nad novým souborem jeho esejů, 4/51–54
Hanuš, Jiří: Evropa, v niž lze věřit. Rozhovor s Romanem Jochem o Pařížské výzvě, 2/32–36
Hazdra, Zdeněk: „Pokud Pán Bůh dá, nezblbnu a neumřu příliš brzy…“ S Jiřím Pernesem nejen o historii, 3/37–47
Koziński, Agaton: EU se odvrátila od křesťanství a od latinské kultury, proto je nudná. Rozhovor s Markem Cichockým, 5/50–56
Mlejnek, Josef: Jak básnicky přebývá člověk. Rozhovor s Jiřím Janatkou, 4/78–85
Mlejnek, Josef: Moje ruské dilema: Alexandr Solženicyn. Rozhovor s Ivanou Ryčlovou, 1/50–58
Mlejnek, Josef: Od začátku jsem byl grafik. Rozhovor s Lubošem Drtinou, 3/22–29
Mlejnek, Josef: Trencle v povětří aneb Souhry nenáhod. Rozhovor s básníkem Milošem Doležalem, 2/68–77 

Básníci čtou básníky
Dousková, Irena: Většinu mých raných lásek tvořili básníci známí, slavní…, 2/88–90
Fischerová, Sylva: Měsíční polívka, 5/82–88
Fišer, Zbyněk: Bez reflexe to všechno může být jen makulatura, 3/84–87
Janatka, Jiří: Nesmrtelnost chrousta, 5/89–92
Soukupová, Jana: Jak já nenávidím postmodernu!, 4/86–88
Trávníček, Jiří: Čtyři zastavení, 6/82–84
Veselý, Petr: Oslovení křestním jménem, 6/75–81

Poezie
Dousková, Irena: Napůl ve vzduchu, 2/91–92
Soukupová, Jana: Den předtím, 4/89–92

 

 

 

 

 

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.