Rejstřík ročníku 2019

Rejstřík ročníku 2019

Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

 

Editorial

Hanuš, Jiří: Alain Finkielkraut, 2/2
Hanuš, Jiří: Chvála předsudků, 4/2–3
Mikš, František: Listopad 1989 a tíha svobody, 5/2–3
Mikš, František: Vzpomínka na Rudolfa Kučeru a Střední Evropu, 1/2
Mikš, František; Dvořák, Petr: Co vypovídá kauza Rogera Scrutona o dnešní době, médiích a politice, 3/2–5
Redakce: Editorial, 6/2

Texty

Ackermanová, Galia; Lara Philippe de: Ukrajina, Evropa a památka šoa, 1/16–23
Balík, Stanislav: České volby do Evropského parlamentu 2019, 3/6–10
Balík, Stanislav: Vlastenectví v pojetí Bohumila Staška: dnešní pohled, 6/34–39
Balík, Stanislav; Fiala, Petr: Sté výročí Masarykovy univerzity, 1/54–58
Bártl, Lukáš: „Obdivuji se přírodě, její dokonalosti a její proměnlivosti.“ Pozapomenutý brněnský fotograf Adolf Rossi, 1/70–81
Bayly, Christopher A.: Zrod moderního světa: národ, umění a imaginace, 1/24–36
Belting, Hans: Co je německé umění, 6/45–48
Bendová, Kamila; Duka, Dominik; Marco Petrová, Jana; Palouš, Martin; Štěpánová, Bára; Vondra, Alexandr Listopad 1989 včera a dnes. Mánesovská setkávání, 5/11–20
Brague, Rémi: Bůh jako gentleman, 3/37–43
Cohen, Nick: Populismus, nebo spíš moderní extremismus?, 4/9–13
Čep, Jan: Vánoční, 6/86
Demetz, Peter: Diktátoři v kině: Lenin, 5/67–77
Ducháček, Ivo: Naše chyby v poválečné republice, 5/32–35
Dvořák, Petr: Přímá volba prezidenta, přímá cesta k chaosu, 4/4–8
Epstein, Joseph: Hrozba politické korektnosti, 6/3–9
Epstein, Joseph: Stefan Zweig, Evropan, 4/34–41
Fiala, Martin: Hollywood pod vlivem levicových ideologií, 5/89–92
Fiala, Martin: Kniha, která Trumpovi rozumí. The Case for Trump, 4/64–69
Fiala, Petr; Mikš, František: Konzervatismus dnes: návrat k člověku a jeho místu ve světě, 2/3–12
Foletti, Ivan: Hans Belting: historik umění propojující kultury a světy, 6/40–42
Furedi, Frank: Konec tradice? Proč dospělost závisí na autoritě minulosti, 3/17–22
Hadjadj, Fabrice: Apokalypsa jako milost, 2/34–38
Hanuš, Jiří: Historie není jenom paměť! Na okraj zakládání nových paměťových institucí, 5/36–38
Hanuš, Jiří: Kdo se bojí Jordana Petersona?, 3/66–67
Hanuš, Jiří: Příprava na totalitarismus. Krizové desetiletí 1938–1948, 3/32–36
Hejkalová, Markéta: Co má společného Reinhard Heydrich a světový PEN klub?, 6/49–53
Hošek, Pavel: Setonovo evangelium lesní moudrosti a česká duše, 3/44–50
Chagall, Marc: Anděl nad střechami. Z básní. Parafráze z ruštiny Danuše Kšicová, 6/80–85
Johnson, Daniel: Můžete milovat Evropu, ale zároveň kritizovat EU, 1/3–8
Johnson, R. W.: Británie a evropské integrační úsilí – problematický vztah, 2/13–21
Karłowicz, Dariusz: Restart, nebo revoluce?, 6/10–20
Kohoutová, Kristina: Brněnské návraty – tři rodiny, čtyři kontinenty, 2/60–61
Kopeček, Lubomír: Za svobodou přes komunistické Československo. Východoněmečtí uprchlíci v Praze a zhroucení komunistického režimu, 5/21–28
Kroutvor, Josef: Společné počátky české státnosti. Naše tradice cyrilometodějská a svatováclavská, 6/28–33
Low­‑Beer, Daniel: „Proč se nezeptáš na směr, ani když už ses ztratil?“ Ukázka z knihy Daniela Low-Beera Archy, 2/51–59
Mazal, Tomáš: Terst: daleko odkud a zpět. Claudio Magris – 80 let, 2/78–82
Mezei, Balázs M.: Thomas Molnar a jeho místo v americkém konzervatismu, 5/39–49
Mikš, František: Beltingovy úvahy o Němcích a jejich umění, 6/43–44
Mikš, František: Krása je příslibem štěstí. Pierre Bonnard a chvála aktu, 4/78–92
Mikš, František: Toužit po ráji, vstávat na budík! Vzpomínka na básníka Karla Křepelku (1946–1999), 3/53–56
Mikš, František: „Umělec rozpolcený jako broskev.“ Několik poznámek k malířskému dílu Marka Chagalla, 6/60–69
Mlejnek, Josef jr.: Boj o duše, nebo politická válka? Pravoslavná církev Ukrajiny sice obdržela autokefalitu, pravoslaví se však kvůli tomu ocitlo v rozkolu, 2/22–33
Mlejnek, Josef: Loučení s Františkem Derflerem, 4/29–33
Molnar, Thomas: Zlá vláda, 5/50–59
Munzar, Jiří: Ilse Tielsch – básnířka a kronikářka jižní Moravy, 1/82–87
Musil, Roman: Příběh Kubištova Paridova soudu, 4/70–77
Nekola, Martin: Ivo Ducháček: Hlas z Ameriky proti komunismu, 5/29–31
Nekolný, Bohumil: Historie a osobní dějiny, 4/22–24
Nekolný, Bohumil: Kulturní hodnoty a politický systém, 3/23–31
Obrtlík, Jan: Mies van der Rohe 1886–1969. Půlstoletí od úmrtí jedné z otcovských figur modernismu, 6/21
Paul, Jan: Alois Toufar, pedagog a dosud nedoceněný umělec, 3/86–96
Paul, Jan: O vysokém uměleckém školství na AVU a VŠUP v Praze, 5/78–88
Rokita, Jan: Září 1939 a polská politická existence, 4/14–15
Ryčlová, Ivana: Na zelených koních Marka Chagalla, 6/69–79
Ryčlová, Ivana: S jiskrou v oku a se stoletím za zády. Vzpomínka na Jiřího Honzíka, 2/83–88
Šiklová, Lucie: Karel Šlenger: Ženy a květiny, 3/71–78
Šiklová, Lucie: Piš krví a zvíš, že je duchem. Karel Šlenger (1903–1981), 3/68–70
Šlengr, Karel; Tichý, František: Osamělí běžci na jedné trati. Z korespondence Karla Šlengra a Františka Tichého, 3/79–85
Štaif, Jiří: Modernita a pocit společenské krize: Masaryk, Bráf a Bakule, 4/16–21
Švábenický, Jan: Italský western ve stopách marxistické ideologie, 2/62–71
Švanda, Pavel: Kdo po Babišovi?, 3/11–16
Švanda, Pavel: Krátce, 1/37–43
Tučková, Lucie: Listování básnickými sbírkami Miloše Doležala, 2/93–97
Uhde, Milan: Když promluví ulice…, 5/4–10
Volf, Zdeněk: Zahlédnout sluchem. Sylvie Richterová: Slyšet obrazy, 1/101–102
Vondráček, Jiří (ed.): U Medků. O setkávání přátel v bytě bratří Ivana a Mikuláše Medkových, 1/59–69

Rozhovor

Hanuš, Jiří: Ty jsi sladkost, a já jed… Fridrich Bridel (1619–1680). Rozhovor s Hanou Bočkovou, 4/42–46
Hanuš, Jiří: Zásadová solitérka české politiky. O Heleně Koželuhové. Rozhovor s Michalem Pehrem, 4/25–28
Hloušková, Kateřina: „O tom, že je naše rodinná historie pozoruhodná, jsem věděl již od mládí…“ Rozhovor s Danielem Low-Beerem, 2/45–50
Mlejnek, Josef: Kulturní elity promarnily svůj vliv. Rozhovor s Bohumilem Nekolným, 2/72–77
Mlejnek, Josef: Politika mě zajímá, ale zůstanu filosofem. Rozhovor s Dariuszem Karłowiczem, 5/60–66
Robinson, Peter: „Kdo ví o životě Josifa Stalina více, než věděl sám Stalin…“ Rozhovor se Stephenem Kotkinem o sovětské kolektivizaci a teroru, 1/44–53
Robinson, Peter: Čekání na Hitlera. Druhá část rozhovoru se Stephenem Kotkinem, 2/39–44
Supińska, Agata: Zdravá Evropská unie je v zájmu všech. Rozhovor s politologem Przemysławem Żurawským vel Grajewským, 1/9–15 

Básníci čtou básníky

Hayek, Elkan: Básník to ví a zná, 1/88–92
Vilém, Hynek: Pod sněhem už klečí květy připravené ke startu, 1/93–100

Vaši nejmilejší básníci?

Filip, Aleš: Polibek na cestu, 3/61–65
Hanuš, Jiří: Soběstačná hudba, 2/89–92
Kudrna, Pavel: Proposlouchat se…, 5/93–98
Podhradský, Daniel: S básní já vstávám, s básní já usínám (a tak trochu tuším, že v tom nejsem sám), 6/88–95
Ryčlová, Ivana: Tisíce lesklých střel, 4/56–63

Poezie

Bridel, Fridrich: Co Bůh? Člověk?, 4/47–48
Honzík, Jiří: Z básní, 2/86
Janota, Vít: Vzestup a pád říše stínu, 6/54–59
Král, Petr: V srsti, 4/49–55
Křepelka, Karel: V ráně poslední prsty noci…, 3/57–60
Slíva, Vít: A jako by právě tu, 3/51–52

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.