Rio Preisner jako americký i evropský myslitel

Rio Preisner jako americký i evropský myslitel

Roman Joch

Rio Preisner byl velice americkým myslitelem a zároveň zůstal myslitelem velice evropským. Je málo reflektovaným faktem – faktem, který by rozhodně stál za vynikající monografii –, jak moc za poslední tři čtvrtě století ovlivnili americké myšlení, americký pohled na Ameriku samotnou i na celý svět Středoevropané. Proč za posledních pětasedmdesát let a proč Středoevropané? Jedno souvisí s druhým. Začátek druhé světové války – a emigranti před nacismem a pak komunismem, dvěma totalitarismy 20. století. Zatímco antitotalitní Západoevropané, kteří válečná léta strávili v USA, se po roce 1945 do západní Evropy vrátit mohli, antitotalitní Středoevropané se (většinou) neměli kam vrátit. Jací Středoevropané, kteří takto výrazně ovlivnili americké myšlení, to byli? Někteří jsou známí – jako např. státníci Kissinger, Brzeziński, Albrightová. Celkem známí jsou někteří akademici, jako např. filosofka Hannah Arendtová či historik Richard Pipes. Pak to byli ti, kdo ovlivnili americkou levici, např. Frankfurtská škola, konkrétně Adorno, Horkheimer či ten nejvlivnější (a nejzhoubnější) z nich, Herbert Marcuse. A v neposlední řadě to byli ti, kdo ovlivnili americkou pravici, např. klasičtí liberálové Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Ayn Randová, filosofové Leo Strauss, Eric Voegelin, Gerhart Niemeyer, antikomunista Willi Schlamm (před válkou kamarád Mileny Jesenské) či katoličtí tradicionalisté Eric von Kuehnelt-Leddihn, John Lukacs, Thomas Molnar. (…)