Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot

Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot

Dana Hamplová

Před více než třemi desetiletími vydali američtí sociologové Peter L. Berger a jeho manželka Brigitte Bergerová knihu Válka o rodinu, jejíž první část pojmenovali Rodina – válečná zóna ideologií. Název si nemohli vybrat příhodnější. Tradiční nukleární rodina složená z manželského páru a jejich dětí je terčem ideologických střetů již po více než dvě století. Jako „problém“ ji viděla většina revolucionářů od Marxe a Engelse až po Frankfurtskou školu, která svůj „pochod institucemi“ s cílem svrhnout západní buržoazní řád zahájila právě útokem na manželskou rodinu v eseji Autorita a rodina. „Problém“ s rodinou však nemívají jen různé odnože marxismu, ale i řada dalších totalitárních hnutí. Dokládá to například úzké spojení mezi britským fašistickým a feministickým hnutím ve 30. a 40. letech 20. století. (…)