Roger Scruton a brněnská podzemní univerzita

Roger Scruton a brněnská podzemní univerzita

Několik vzpomínek
Petr Oslzlý

Dramaturg, režisér, scenárista, herec a divadelní pedagog Petr Oslzlý (1945) patřil vedle Jiřího Müllera k hlavním organizátorům tzv. podzemní univerzity, tajných bytových seminářů se zahraničními přednášejícími, probíhajících v letech 1985 až 1989 v Brně. Byl rovněž jedním ze spolupracovníků a blízkých přátel Rogera Scrutona, iniciá­tora a hlavního zahraničního garanta celého projektu. Následující text sestává z autorovy dosud nepublikované vzpomínky na první setkání s Rogerem Scrutonem v Londýně v roce 1985 a druhou část tvoří ukázka z knihy Vzpomínky Petra Oslzlého, kterou vydává nakladatelství Books & Pipes. I zde se autor věnuje podzemní univerzitě a dalším nezávislým aktivitám v Brně koncem osmdesátých let. (…)