Rozhovor Martina Horáčka s Nikosem Salingarosem

Rozhovor Martina Horáčka s Nikosem Salingarosem

Martin Horáček

MH: Nikosi, mohl bys českým čtenářům popsat svou cestu od fyziky a matematiky k architektuře? Jaké podněty tě vlastně přivedly k zájmu o architekturu?

NS: Fyzik hledá řád ve vesmíru. Odtud vyplývá rovněž potřeba porozumět řádu, který vytváří člověk a který je zakódován v našich stavbách. Zatímco však řád v přírodě většinou vykazuje silné matematické charakteristiky, pouze malá část uměle vytvořeného řádu tyto vlastnosti sdílí. Jde o to, abychom pochopili principy zmíněného geometrického řádu a naučili se, jak je použít ve výstavbě. Vycházím z předpokladu, že přirozený řád působí blahodárně, kdežto odchylky od něj nám mohou způsobovat potíže a nemoci. Omezují naši tělesnou zkušenost a redukují život v nás. Naše zkoumání se tím pádem neobejde bez biologie: matematika + fyzika biologie přirozený řád dobrá architektura.

 Kdy jsi potkal Christophera Alexandera a jak se vyvíjela vaše spolupráce?

 

Četl jsem jeho knihy Notes on the Synthesis of FormA Pattern Language a hluboké myšlenky v nich zachycené mě neobyčejně zasáhly. Když jsem potom v roce 1983 jel navštívit jednoho bývalého studenta do Berkeley, zavolal jsem Alexanderovi domů a potkali jsme se. Šťastnou shodou okolností zrovna pracoval na svém spisu The Nature of Order a hned mě požádal, abych mu pomohl s editací. Zdůvodnil to tím, že se spolu můžeme bavit jako matematici a fyzici, zatímco s architekty se mu rozmlouvat nedaří: „Jako byste hučeli do zdi!“ Strávil jsem následujících pětadvacet let tím, že jsem pomáhal dát dohromady čtyři svazky The Nature of Order. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.