S poezií jsem se setkal dřív než s básníky

S poezií jsem se setkal dřív než s básníky

Josef Mlejnek

Josef Mlejnek se narodil roku 1946 v Žatci. Vystudoval obor filosofie – čeština na Filosofické fakultě Masaryko­vy univerzity v Brně (tehdy UJEP). V následujících letech pracoval jako kulturní referent, knihovník, ošetřovatel skotu, pomocný dělník v chladírnách nebo topič. Redigoval samizdatové časopisy Střední EvropaKomunikace. V roce 1985 podepsal Chartu 77. Po listopadu 1989 působil v Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, který vydával revue Střední Evropa. V období 1990–1993 se podílel rovněž na vydávání časopisu Souvislosti. V letech 1996–1998 byl redaktorem kulturní rubriky deníku Lidové noviny, poté pracoval v deníku Mladá fronta DNES. V současnosti žije střídavě v Lípě u Havlíčkova Brodu a v Praze. Publikuje průběžně v různých českých časopisech. Je dlouholetým spolupracovníkem Kontextů RevuePolitika. Bibliografie: Pastvina (básně, 1985, 2000), Naprosté motivy (básně, 1998), Závěsná lávka (básně, výbor 2004), Zcestymluv (básně, 2007). Esej o básníku a grafikovi Bohuslavu Reynkovi Blázen jsem ve své vsi (1980, 1985), Křesťanská univerzita Josefa Floriana (samizdat 1985, knižně 1999), eseje a studie o divadle v knize Cosi ve vzduchu (2000). V roce 2005 mu vyšla autobiografická próza Nelegendy o malých inkvizitorech. V posledním loňském čísle Kontextů jsme publikovali výbor z básní zahrnutých do nové sbírky Sklepní okénko (2013). (…)