S Rio Preisnerem

S Rio Preisnerem

Jan Šulc

Se jménem Rio Preisnera jsem se poprvé setkal na začátku osmdesátých let v útlé knížce aforismů Franze Kafky, již vybral, uspořádal, přeložil a komentoval. Knížka vyšla v roce 1968 v edici Otázky a názory nakladatelství Československý spisovatel a byla pro mne nejen jedinečným uvedením do Kafkova myšlení, ale i téměř nevyčerpatelným zdrojem podnětů k přemýšlení vlastnímu. Další setkání s Preisnerovým dílem následovala: studie o interpretaci ve sborníku Podoby, předmluvy a doslovy ke knihám německých a rakouských spisovatelů, knižní a časopisecké překlady z němčiny, kniha Johann Nepomuk Nestroy. Tvůrce tragické frašky, pozoruhodné básnické texty ve svazku Kapiláry a zejména nedocenitelná Auerbachova Mimesis, již přeložil spolu s Vladimírem Kafkou a Miloslavem Žilinou. Protože jsem znal oba syny Vladimíra Kafky a díky nim i Miloslava Žilinu, snažil jsem se v osmdesátých letech vytvořit si na základě jeho vzpomínek obraz Preisnerovy osobnosti. (…)