Sen o katolické Číně

Sen o katolické Číně

Jonathan Spence

Od pozdního šestnáctého století do konce století sedmnáctého byl jezuitský vzdělávací systém nejpřísnější a nejefektivnější v Evropě. Jak hrdě napsal jeden starší jezuita v roce 1647, každá jezuitská kolej se stala „Trojským koněm naplněným nebeskými vojáky, z něhož každým rokem vystupují dobyvatelé duší". Autorova přehledová recenze knihy Cesta na Východ je brilantní ukázkou recenzní práce a hlubokého vhledu do tématu jezuitských misií. (...)