Škola, vzdělání, výchova – to nejhorší místo pro experimenty

Škola, vzdělání, výchova – to nejhorší místo pro experimenty

Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

Škola, vzdělání a výchova jsou pro plnohodnotný lidský život klíčové, na tom se asi všichni shodneme. Stejně jako na tom, že se týkají celé společnosti. To je ale většinou vše. Je až neuvěřitelné, jaký v této oblasti panuje myšlenkový zmatek a jak destruktivní záměry jsou často v praxi prosazovány. Nebo nejde o pouhý zmatek? Jak jsme poukázali v jednom z předchozích textů, již zakladatelé kulturního marxismu, tzv. frankfurtské školy, dobře pochopili, že ve vzdělávání leží jeden z klíčů k ovládnutí společnosti a ke změně kultury, jež posléze přivodí zhroucení liberálního kapitalismu. A jejich odkaz je bohužel stále živý. Zejména naše univerzity (ale nejen ony) se často stále více obracejí proti kultuře, která je vytvořila, a odcizují ji mladým. (…)