Skončí Trumpova revoluce v zahraniční politice fiaskem?

Skončí Trumpova revoluce v zahraniční politice fiaskem?

Angelo Codevilla

Téma zahraniční politiky USA za vlády Donalda Trumpa představují tři oddělené otázky: jaká je tato politika poté, co převzal úřad; které její části jsou ovlivněny jeho rozhodnutími a jaké mohou mít tato rozhodnutí kořeny. Tyto otázky proberu nikoli podle chronologického sledu událostí, ale s ohledem na různé aspekty politiky USA.
Za prvé musíme pochopit, jak spolu obecně navzájem souvisejí a ovlivňují se. To vyžaduje, abychom se podívali, proč nespokojenost amerického lidu se zahraniční politikou dosáhla kritického bodu ve volbách roku 2016 a jak Trump tuto nespokojenost začlenil do své kampaně.
Než se Trump začal ucházet o prezidentský úřad, nahlížel mezinárodní záležitosti prizmatem nijak výrazně zaměřeného vlastenectví obyčejných Američanů. Tento pohled se v posledních sto letech do velké míry neshodoval s oficiální politikou USA. Avšak během posledního čtvrtstoletí se všechny součásti zahraniční politiky establishmentu stávaly stále nepopulárnější – každá z jiných důvodů –, takže v roce 2016 už zahraniční politika USA neměla vyjma vládnoucích politiků žádné stoupence. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.