Skutečné vzdělání místo pouhého prostředkování znalostí

Skutečné vzdělání místo pouhého prostředkování znalostí

Gottfried Schatz

Plní naše univerzity svoje poslání? Jaké je toto poslání? Zakladatelské listiny nejstarších univerzit o tom většinou vůbec nevypovídají. Příkladem by mohla být listina pro univerzitu v Cambridgi z roku 1231. Uděluje učitelskému sboru mimo jiné právo určovat nájemné pro obytné domy, jež se nacházejí na univerzitní půdě, trestat svoje členy a neplatit jisté daně. O několik let později dovolila jedna papežská listina vyučujícím a absolventům univerzity učit všude v křesťanstvu. Zakladatelská listina vídeňské univerzity, kterou podepsali v roce 1365 vévoda Rudolf IV. a dva jeho bratři, však vypadá zcela jinak. Ve zkrácené formě a v současném jazyce zní její zakladatelský cíl takto: „…růst obecného blaha, spravedlivého soudu, lidského rozumu a skromnosti a (aby) … se stal každý moudrý člověk moudřejší a (aby) byl nemoudrý člověk přiveden k rozumu.“ (…)

Z němčiny přeložil Petr Horák.