Sociologie jako umění Možného

Sociologie jako umění Možného

Zemřel významný český sociolog Ivo Možný
Ladislav Rabušic

Napsat, že chceme následujícím příspěvkem připomenout právě zakončený život Iva Možného (1932–2016), který byl významným českým sociologem a jehož celoživotním tématem se stala sociologická perspektiva rodiny a sociální politika – to by bylo zoufale málo. Především, Ivo Možný patřil ke generaci, která se k vysokoškolskému vzdělání musela probojovat. Jeho chápání odpovědnosti vědce a akademika tomu odpovídalo. Za druhé, komunismus nekomunismus, Ivo Možný se vždy snažil o pravdivé poznání skutečnosti, jež ho obklopovala – to se projevilo zejména v jeho nejslavnějším porevolučním eseji s názvem Proč tak snadno… Za třetí je Možný příkladem člověka, který v sobě nesl chuť budovat akademické instituce (FSS MU) a neutuchající zájem o věci veřejné: ještě jako senior ve vysokém věku probouzel v Brně na Lesné zájem o komunální politiku. A za čtvrté: lidé jako Ivo Možný do značné míry rehabilitují výraz „intelektuál“, jenž má v českém prostředí špatnou pověst. Analýza jeho díla bude jistě provedena později jeho kolegy a žáky – nyní je namístě uvést vzpomínku, která zazněla z úst Ladislava Rabušice ve smuteční síni brněnského krematoria dne 16. září tohoto roku. (…)