Stalinovo vysidlování

Stalinovo vysidlování

Příklad ingušské národnostní menšiny
Bella Gazdijevová

  Deportace ingušského lidu do Kazachstánu a do oblasti Střední Asie - tato apokalypsa ingušského národa - proběhla před šedesáti pěti lety, 23. února roku 1944.Právě v té době se Kazachstán stal vlastí mnoha národů, které se řízením osudu v této zemi ocitly. Jak uvádí akademik M. K. Kozybajev, „od konce třicátých let se Kazachstán začal proměňovat ve ‚stalinský žalář národů' ". Tento závěr můžeme vyvodit z faktu, že „v republice se nacházelo obrovské množství zvláštních vysídlenců (každý pátý obyvatel Kazachstánu byl zvláštní vysídlenec)". „Navzdory této skutečnosti oficiální historiografie po několik desítek let zamlčovala i samotný fakt, že národy Severního Kavkazu byly deportovány." (...)