Starověký Blízký východ: kult života a boje v Egyptě

Starověký Blízký východ: kult života a boje v Egyptě

Ukázka z připravované knihy Bohdana Chudoby
Bohdan Chudoba

Osobnost a dílo Bohdana Chudoby (1909–1982) jsou jedním z nejoriginálnějších a nejkontroverznějších fenoménů české kultury. Chudoba byl synem anglisty Františka Chudoby, aktivistou brněnského studentského spolku Moravan, nejmladším ze spolupracovníků Durychova Rozmachu a přechodně redaktorem Akordu, historikem s doktorátem z Madridu, specializovaným na španělské dějiny zlatého věku, překladatelem beletrie z angličtiny i dalších jazyků, poválečným poslancem za Československou stranu lidovou, exulantem, který po krátkém čase působení v česk(oslovensk)ém politickém exilu rezignoval na politickou práci a věnoval se jen bádání a psaní, autorem řady odborných a esejistických titulů, vydávaných španělsky a anglicky, osamoceným myslitelem, který během posledních let života vytvořil v madridském a escorialském ústraní několik dalších, mnohosvazkových děl.

 

 

Rozsahem i šíří záběru monumentální dílo Bohdana Chudoby Člověk nad dějinami vyjde v nakladatelství Torst z autorova strojopisu jako první ze svazků Díla Bohdana Chudoby, jež obsáhne vedle jeho odborných prací historických, pedagogických, publicistických a vzpomínkových též několik románů, povídky, pohádky, básně a korespondenci. Člověk nad dějinami je nejrozsáhlejší Chudobovou prací. Je členěn do pěti dílů, v nichž autor zachycuje myšlenkový a kulturní vývoj lidstva od pravěku do současnosti. Naše ukázka pochází z dílu druhého s názvem Kosmické drama. Vydání tohoto díla připravuje Jan Šulc. (…)