Stát nesmí člověka pást jako ovci

Stát nesmí člověka pást jako ovci

Problémy současného etatismu
Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

V našem dalším společném ideově programovém textu se budeme věnovat fenoménu etatismu a jeho vzmáhajícím se tendencím v české i evropské politice. Budeme si všímat, do jaké míry etatismus prostupoval a prostupuje společností a radikálně mění staletími osvědčené způsoby jednání člověka, jeho chápání společnosti, rodiny a v konečném důsledku i sebe sama. (…)