Stáváme se kulturní provincií

Stáváme se kulturní provincií

Několik poznámek k debatě o vztahu politiky a kultury
Bohumil Nekolný

Kontexty 3/2010 uvedly hned čtyři články (František Mikš, Milan Uhde, Pavel Švanda, Tomáš Drobný) na téma vztahu kultury a politiky. Redakce mi laskavě toto číslo zaslala s tím, zda bych téma nechtěl rovněž reflektovat. Budiž! Nejdříve je potřeba ocenit revue, že vůbec tak pokleslé téma zvedá. Kultura, respektive kulturní politika, v tomto státě zajímá skutečně už jen deviantní minority. Tak jsem si k reflexi zvolil polemiku s otázkou Františka Mikše, zda musí být vztah kultury a politiky nutně antagonistický, a filipiku se statí Milana Uhdeho „Básník a pekař". (...)