Stefan Zweig, Evropan

Stefan Zweig, Evropan

Joseph Epstein

V knize Boj s démonem, jedné z jeho tří studií o typologii autorů, popisuje Stefan Zweig tři literáty, Hölderlina, Kleista a Nietzscheho, z nichž každý byl posedlý svým démonem či vnitřním duchem. Žádný z nich – podobně jako Michelangelo a Beethoven, jejich protějšky ve výtvarném umění a hudbě – se neoženil, neměl děti ani pravidelný příjem a majetek. „Navazovali jen přechodná přátelství,“ píše Zweig, „své formální funkce zastávali jen krátkodobě, jejich práce nebyla výnosná; vždy se vznášeli ve volném prostoru a tvořili v prázdnotě.“ Zweig zde vlastně charakterizuje zvrat ve své vlastní kariéře a ve svém životě – tedy situaci trvající až do 23. února 1942, kdy si v Petrópolis, městě v horách nedaleko Ria de Janeiro, šedesátiletý Stefan Zweig spolu se svou druhou ženou Lotte, jež byla o dvacet sedm let mladší než on, vzali život. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.