Světové chrámy na dlani v kryptě brněnské katedrály

Světové chrámy na dlani v kryptě brněnské katedrály

Karel Rechlík

Mottem výstavy Světové chrámy na dlani, uspořádané brněnským Diecézním muzeem v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla, byly myšlenky velkého spisovatele a myslitele dvacátého století Antoine de Saint-Exupéryho. S pojmem chrámu pracuje Saint-Exupéry velmi často jako s jedním ze symbolických obrazů pro cíl a smysl lidského snažení a života vůbec. Ve své Citadele píše: „Schodiště k chrámu je nutné, jinak by chrám zůstal prázdný. Ale důležitý je pouze chrám. Je nutné, aby člověk žil a aby nacházel kolem sebe prostředky, které mu umožňují růst. Ale to všechno je pouze schodiště k člověku. Duši mu vybuduji v podobě baziliky, neboť ona je důležitá." (...)