Symbolum apostolicum – výklad pro současníky

Symbolum apostolicum – výklad pro současníky

Diskuse nad knihou Hanse Künga Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes?
Jan Štefan
Lucie Kolářová
Jiří Munzar

K církevním dějinám patří bezpochyby také historie křesťanské věrouky. Vznik a dějinné působení symbolů víry, dogmat, věroučných článků, jakož i různých teologických konceptů, teorií a systémů patří do oblasti zájmu nejen teologů, ale též církevních historiků. Oslovili jsme proto několik odborníků, aby se pro časopis Církevní dějiny vyjádřili k pokusu tübingenského teologa Hanse Künga interpretovat tzv. Apoštolské vyznání víry pro současného člověka, jak jej představil ve své knize Krédo z roku 1992. Tato publikace byla přeložena do více než deseti jazyků a vloni vyšla také česky v nakladatelství Vyšehrad. (...)