„Tatínka vnímám především jako básníka duše“

„Tatínka vnímám především jako básníka duše“

Rozhovor s Ivanou Srbkovou, dcerou básníka Josefa Suchého
František Mikš

V letošním roce si připomínáme hned dvě kulatá výroční významného básníka, prozaika a překladatele Josefa Suchého (1923–2003), jehož životní osudy byly do velké míry spjaté s městem Brnem. O spisovatelově životě a díle jsme rozmlouvali s jeho dcerou Ivanou Srbkovou, překladatelkou a bulharistkou působící ve Slovanské knihovně v Praze. (…)