„Temnoto! Země! Světlo! Ohni!“

„Temnoto! Země! Světlo! Ohni!“

Portrét Milivoje Husáka
Aleš Filip

Již bezmála čtyři desetiletí se můžeme těšit z bohatého a různorodého díla brněnského výtvarného umělce Milivoje Husáka (nar. 1950 v Turnově). Na dalších stránkách revue Kontexty budou přiblíženy dva stěžejní úseky jeho tvorby. Stranou pozornosti nyní zůstanou jeho aktivity v oblasti scénografie a grafického designu. V této souvislosti připomeňme alespoň, že Husák byl autorem grafické úpravy prvních dvou ročníků revue Proglas v letech 1990 a 1991 a obálky knihy Petra Fialy a Jiřího Hanuše Koinótés o biskupu F. M. Davídkovi a skryté církvi, vydané v roce 1994. Dva časopisecké články nenahradí dosud chybějící monografii umělce, ale mohou napomoci k poznání toho, co by ve své upřímné neokázalosti jinak zůstalo skryté. (…)