Thomas Molnar a jeho místo v americkém konzervatismu

Thomas Molnar a jeho místo v americkém konzervatismu

Balázs M. Mezei

Thomas Molnar se narodil v roce 1921 v Budapešti a zemřel v Richmondu v USA v roce 2010. Své vzdělání získal v Belgii a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Po svém nedobrovolném odchodu z Maďarska učil dlouhá léta filosofii, politologii a historii na Brooklyn College, publikoval zejména v časopise National Review. Byl ovlivněn myslitelem Russellem Kirkem a jeho konzervativním pohledem na člověka i svět, z českých učenců sám ovlivnil především exulanta Rio Preisnera. Molnar se hojně věnoval francouzskému politickému myšlení a kultuře (knihy o Bernanosovi, Sartrovi, Tocquevillovi), vývoji afrického kontinentu v době po rozpadu koloniálních říší a také americké zahraniční politice. Stále živé a v českém prostředí nedoceněné jsou jeho zásadní publikace o utopii, zradě intelektuálů v moderní době, nacionalismu, autoritě a o vztahu státu k církvi. Do Budapešti se po politickém uvolnění často a rád vracel a přednášel svou politickou filosofii, jak ostatně dokládá řada jeho knih vydaných v maďarštině. V rámci našeho portrétu uvádíme studii o jeho životě a díle a ukázku z jeho slavné knihy Utopia: The Perennial Heresy. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.