Tiež sa voláš Ja?

Tiež sa voláš Ja?

Vojtěch Kučera

Poezie je prostor, který nezná hranic. Jsem velmi rád, že mohu čtenářům časopisu Kontexty představit verše básníků, jejichž mateřským jazykem je slovenština – jazyk, který společně s češtinou spoluvytvářel kulturní dědictví našeho národa po sedm desetiletí 20. století. Poprvé jsem se do krajin slovenské poezie začal vydávat koncem devadesátých let minulého století. Silnou náklonnost a hluboký obdiv si u mě vybraní slovenští básníci získali zhruba o deset let později. Bytostný průnik začal tvorbou Erika Jakuba Grocha (*1957) a Rudolfa Juroleka (*1956), velmi mě zasáhly básně o více méně generaci staršího „osamělého běžce“ Ivana Laučíka (1944–2004), o pár let později jsem objevil balvan díla se jménem Ján Ondruš (1932–2000)… Vybrané ukázky však přinášejí i básně autorů mladších. (…)