Tomáš Garrigue Masaryk a český antiklerikalismus

Tomáš Garrigue Masaryk a český antiklerikalismus

Stanislav Balík

V souvislosti s životními výročími Tomáše Garrigua Masaryka se připomíná leccos. Nejčastěji jeho zásluhy o vznik samostatného, demokratického československého státu, jeho angažmá jakožto veřejného intelektuála či jeho odvaha jít proti většinovému mínění v tak citlivých kauzách, jako byly spory o Rukopisy, hilsneriáda a další. V tomto textu psaném v čase třech čtvrtí století, jež uplynuly od onoho „kalného rána", kdy dokončil svůj životní boj první československý prezident, se zaměřme na jeden z jeho rysů, kdy se sice stavěl proti oficiální státní doktríně, nicméně tentokrát v souznění přinejmenším se společenskými elitami a vlastně i s nikoli nevýznamnou částí společnosti. V tomto případě nešel proti národotvorným mýtům, naopak, jeden z nich spoluvytvářel a živil. Šlo o mýtus, že český národ byl vždy protikatolický. Zabývat se tedy budeme vztahem TGM k českému antiklerikalismu. (...)