Tragédie Alexandra Fadějeva

Tragédie Alexandra Fadějeva

Ivana Ryčlová

Alexandr Fadějev se narodil roku 1901 v městě Kimry na horním toku Volhy (nyní Kalininská oblast). Otec, vesnický učitel, patřil k národovolcům, matka, pocházející z rodiny poruštěných Němců, byla ošetřovatelka. Bez ohledu na své profese se oba rodiče velmi intenzivně věnovali revoluční činnosti. Otce si budoucí spisovatel příliš neužil. Když bylo malému Sašovi šest let, matka se znovu provdala - za sociálního demokrata a aktivního účastníka revoluce 1905 Svityče. Brzy po svatbě se nová rodina, pronásledovaná carskou vládou, stěhuje na Dálný východ (1908) a usazuje se v Čugujevce, jedné z malebných vesniček v čarokrásné přírodě na jihu Ussurijského kraje. Drsná příroda Dálného východu se svojí plachou mihotavou krásou hodně ovlivnila vnímání mladého Saši, stejně jako lidé, kteří v ní žili a dennodenně s ní zápasili - lovci vracející se z tajgy, dřevorubci, rybáři. V obchodní škole ve Vladivostoku, kterou Fadějev v letech 1912-1919 navštěvoval, byli mnozí z jeho přátel revolučně naladěni a stejně jako on vyvíjeli ilegální činnost. Také jeho dva bratranci­ Sibircevovi, u jejichž matky Fadějev bydlel, spojili svoje osudy s bojem proti samoděržaví a s bolševickou revolucí. Když se na Dálném východě rozpoutal boj o ustavení sovětské vlády, Fadějev se ocitl přímo v epicentru dění: bratranec Vsevolod Sibircev pracoval jako tajemník vladivostockého sovětu, redigoval ilegální časopis Kommunist a prováděl agitační činnost mezi partyzány. Když vypukla na přelomu let 1917/18 občanská válka, bylo Fadějevovi sotva sedmnáct let. Ovlivněn rodinným prostředím vstoupil v roce 1918 do bolševické strany. Jako mladík, který ještě ani nemohl dozrát v muže, se přidává k bolševickému partyzánskému oddílu a bojuje proti Bílé armádě admirála Kolčaka, zabajkalskému kozáckému vojsku a později v řadách Rudé armády proti zahraničním interventům. (...)