Ulrich Beck

Omyly a odpovědi
Autor knihy, profesor sociologie na mnichovské univerzitě, je pro mnohé zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Známá a respektovaná je i jeho koncepce rizikové společnosti, jež je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze modernity a o celkovém smyslu...více