Utvářet vlastní život jako umělecké dílo…

Utvářet vlastní život jako umělecké dílo…

Rozhovor s historikem Jiřím Sukem o Václavu Havlovi
Jiří Hanuš

V nakladatelství Paseka vyšla v minulém roce pozoruhodná kniha Politika jako absurdní drama o Václavu Havlovi v letech 1975–1989, jejímž autorem je historik soudobých dějin Jiří Suk (1966), který vystudoval archivnictví a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorské studium absolvoval v Ústavu politologie FF UK. Nyní pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, zabývá se moderními dějinami Československa, především koncem komunismu a začátkem demokracie. Vedle jiných studií a vedle zmíněné publikace, nad níž probíhal tento rozhovor, vydal úspěšnou a diskutovanou knihu Labyrintem revoluce (Prostor, 2003) o mocenské změně v Československu v roce 1989. (…)