V jádru historikova úsilí je imaginace

V jádru historikova úsilí je imaginace

Rozhovor s Niallem Fergusonem
Niall Ferguson

Historik skotského původu Niall Ferguson (nar. 1964) je v současné době jedním z nejpopulárnějších komentátorů nejen minulých, ale i přítomných událostí. Jeho knihy patří k bestselerům, a to nejen v USA, ale i v západní a střední Evropě. V češtině již vyšlo několik jeho publikací, naposledy hojně diskutovaný titul Západ a zbytek světa (Argo/Dokořán, Praha 2014), který vznikal právě v době publikování tohoto rozhovoru v internetové podobě. Ferguson v něm přesvědčivě vysvětluje své pojetí historikovy práce, ale i základní teze své knihy a světovou politickou a ekonomickou situaci. (…)