V umění se žádná daň císaři platit nemusí

V umění se žádná daň císaři platit nemusí

Rozhovor se Zbyňkem Hejdou
Josef Mlejnek

Na konci července roku 2008 jsem navštívil Zbyňka Hejdu v Horní Vsi u Horní Cerekve, kde pobývá v létě s rodinou. Záznam několika hodin rozhovorů s básníkem měl tvořit základ zamýšlené knihy, jejíž vydání začíná vzhledem k zájmu brněnského CDK nabývat konkrétní obrysy. S Hejdovou poezií i jeho eseji a kritikami jsem se seznamoval průběžně, jak vycházely v časopise Tvář, osobně nás počátkem osmdesátých let seznámil Sergej Machonin. Někdy od roku 1985 jsme se setkávali v redakci samizdatové revue Střední Evropa. Po roce 1989, kdy začal časopis vycházet standardně, se stal Zbyněk Hejda předsedou jeho redakční rady, jejímiž členy byli krom jiných také Hejdovi blízcí přátelé a kolegové z Tváře Emanuel Mandler, Bohumil Doležal a Andrej (Nikolaj) Stankovič, kteří v časopise také publikovali. (…)